امیرحسین به نژاد

سکوئنس با سینتی سایزر آتالوگ O96

ویدئویی جالب از سکوئنس و پیچیدگی کار با سینتی سایزر آنالوگ O96

Soheil Monfared, امین پیشه ور, pe32_64 و 1 کاربر دیگر از این پست تشکر کرده اند.