امیرحسین به نژاد

اجرای قطعه RA از Jordan Rudess در همایش ماکروسافت(HD 1080p)

Sar Be DaaR و Light از این پست تشکر کرده اند.