Sound Monitor ( مانیتورهای صدا )

معرفی و گفتگو درباره مانیتورهای صدا در این قسمت پیگیری می شود

Edirol

1
موضوع‌ها
11
نوشته‌ها
1
موضوع‌ها
11
نوشته‌ها

Yamaha

5
موضوع‌ها
22
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
22
نوشته‌ها

M-Audio

9
موضوع‌ها
103
نوشته‌ها
9
موضوع‌ها
103
نوشته‌ها

Behringer

4
موضوع‌ها
6
نوشته‌ها
4
موضوع‌ها
6
نوشته‌ها

Mackie

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای Mackie
2
موضوع‌ها
32
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
32
نوشته‌ها

Adam

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای Adam
4
موضوع‌ها
32
نوشته‌ها
4
موضوع‌ها
32
نوشته‌ها

Genelec

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای Genelec
4
موضوع‌ها
10
نوشته‌ها
4
موضوع‌ها
10
نوشته‌ها

Others

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای سایر مارک ها
24
موضوع‌ها
167
نوشته‌ها
24
موضوع‌ها
167
نوشته‌ها

آرشیو مطالب قدیمی

166
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها
166
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها

تاپیک‌های مهم

تاپیک‌های عادی

پاسخ‌ها
2
نمایش‌ها
121
پاسخ‌ها
4
نمایش‌ها
320