آخرین ارسال‌ها

Sound Monitor ( مانیتورهای صدا )

معرفی و گفتگو درباره مانیتورهای صدا در این قسمت پیگیری می شود

Edirol

موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
11
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
11

Yamaha

موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
22
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
22

M-Audio

موضوع‌ها
9
نوشته‌ها
103
موضوع‌ها
9
نوشته‌ها
103

Behringer

موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
6
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
6

Mackie

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای Mackie
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
32
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
32

Adam

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای Adam
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
32
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
32

Genelec

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای Genelec
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
10
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
10

Others

بررسی و گفتگو درباره مانیتورهای سایر مارک ها
موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
164
موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
164

آرشیو مطالب قدیمی

موضوع‌ها
166
نوشته‌ها
1.6K
موضوع‌ها
166
نوشته‌ها
1.6K
بالا