Midi Controller ( میدی کنترلر )

معرفی و گفتگو درباره میدی کنترلرها در این قسمت پیگیری می شود

Edirol

بحث گفتگو درباره محصولات Edirol
2
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها

M-Audio

بحث گفتگو درباره محصولات M-Audio
30
موضوع‌ها
264
نوشته‌ها
30
موضوع‌ها
264
نوشته‌ها

Behringer

بحث و گفتگو درباره محصولات Behringer
12
موضوع‌ها
68
نوشته‌ها
12
موضوع‌ها
68
نوشته‌ها

AKAI

بحث گفتگو درباره محصولات AKAI
6
موضوع‌ها
27
نوشته‌ها
6
موضوع‌ها
27
نوشته‌ها

Novation

بحث گفتگو درباره محصولات novation
22
موضوع‌ها
186
نوشته‌ها
22
موضوع‌ها
186
نوشته‌ها

آرشیو مطالب قدیمی

236
موضوع‌ها
2K
نوشته‌ها
236
موضوع‌ها
2K
نوشته‌ها
پاسخ‌ها
2
نمایش‌ها
654