Audio interface ( کارت صدا )

معرفی و پرسش و پاسخ درباره کارت های صدا در این قسمت مطرح می شود

مباحث عمومی کارت صدا جدید

117
موضوع‌ها
961
نوشته‌ها
117
موضوع‌ها
961
نوشته‌ها

PCI

5
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها

USB

71
موضوع‌ها
834
نوشته‌ها
71
موضوع‌ها
834
نوشته‌ها

Firewire جدید

42
موضوع‌ها
251
نوشته‌ها
42
موضوع‌ها
251
نوشته‌ها

آرشیو مطالب قدیمی

443
موضوع‌ها
4.1K
نوشته‌ها
443
موضوع‌ها
4.1K
نوشته‌ها
پاسخ‌ها
5
نمایش‌ها
251