آخرین ارسال‌ها

کلاسیک ( Classical )

گفتگو درباره سبک های موسیقی کلاسیک

Baroque

موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
11
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
11

Classic

موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
6
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
6

Romantic

موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
14
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
14

Modern

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Other ages

موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
5
بالا