معرفی پروژه های تکمیلی

نقد و بررسی پروژهای کامل کاربران

Classical

136
موضوع‌ها
923
نوشته‌ها
136
موضوع‌ها
923
نوشته‌ها

Pop

390
موضوع‌ها
2K
نوشته‌ها
390
موضوع‌ها
2K
نوشته‌ها

Trance

351
موضوع‌ها
2.1K
نوشته‌ها
351
موضوع‌ها
2.1K
نوشته‌ها

Other Electronic جدید

172
موضوع‌ها
789
نوشته‌ها
172
موضوع‌ها
789
نوشته‌ها

Rock جدید

71
موضوع‌ها
410
نوشته‌ها
71
موضوع‌ها
410
نوشته‌ها

Fusion

13
موضوع‌ها
70
نوشته‌ها
13
موضوع‌ها
70
نوشته‌ها

Folk

2
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها

Remix

177
موضوع‌ها
643
نوشته‌ها
177
موضوع‌ها
643
نوشته‌ها

House

پروژه های خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
61
موضوع‌ها
332
نوشته‌ها
61
موضوع‌ها
332
نوشته‌ها

پروژه های تایید شده ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
32
موضوع‌ها
402
نوشته‌ها
32
موضوع‌ها
402
نوشته‌ها

پروژه های تمرینی ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
28
موضوع‌ها
181
نوشته‌ها
28
موضوع‌ها
181
نوشته‌ها