معرفی پروژه های تکمیلی

نقد و بررسی پروژهای کامل کاربران

Classical

146
موضوع‌ها
993
نوشته‌ها
146
موضوع‌ها
993
نوشته‌ها

Pop

393
موضوع‌ها
2K
نوشته‌ها
393
موضوع‌ها
2K
نوشته‌ها

Trance

358
موضوع‌ها
2.1K
نوشته‌ها
358
موضوع‌ها
2.1K
نوشته‌ها

Other Electronic

183
موضوع‌ها
828
نوشته‌ها
183
موضوع‌ها
828
نوشته‌ها

Rock

73
موضوع‌ها
419
نوشته‌ها
73
موضوع‌ها
419
نوشته‌ها

Fusion

13
موضوع‌ها
70
نوشته‌ها
13
موضوع‌ها
70
نوشته‌ها

Folk

2
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها

Remix

179
موضوع‌ها
652
نوشته‌ها
179
موضوع‌ها
652
نوشته‌ها

House

پروژه های خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
62
موضوع‌ها
335
نوشته‌ها
62
موضوع‌ها
335
نوشته‌ها

پروژه های تایید شده ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
36
موضوع‌ها
407
نوشته‌ها
36
موضوع‌ها
407
نوشته‌ها

پروژه های تمرینی ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
29
موضوع‌ها
190
نوشته‌ها
29
موضوع‌ها
190
نوشته‌ها

تاپیک‌های مهم

تاپیک‌های عادی