آخرین ارسال‌ها

معرفی پروژه های تکمیلی

نقد و بررسی پروژهای کامل کاربران

Classicalجدید

موضوع‌ها
139
نوشته‌ها
940
موضوع‌ها
139
نوشته‌ها
940

Pop

موضوع‌ها
390
نوشته‌ها
2K
موضوع‌ها
390
نوشته‌ها
2K

Trance

موضوع‌ها
354
نوشته‌ها
2.1K
موضوع‌ها
354
نوشته‌ها
2.1K

Other Electronicجدید

موضوع‌ها
179
نوشته‌ها
815
موضوع‌ها
179
نوشته‌ها
815

Rock

موضوع‌ها
72
نوشته‌ها
418
موضوع‌ها
72
نوشته‌ها
418

Fusion

موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
70
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
70

Folk

موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
3
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
3

Remix

موضوع‌ها
179
نوشته‌ها
650
موضوع‌ها
179
نوشته‌ها
650

House

پروژه های خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
موضوع‌ها
62
نوشته‌ها
335
موضوع‌ها
62
نوشته‌ها
335

پروژه های تایید شده ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
موضوع‌ها
33
نوشته‌ها
403
موضوع‌ها
33
نوشته‌ها
403

پروژه های تمرینی ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
موضوع‌ها
28
نوشته‌ها
181
موضوع‌ها
28
نوشته‌ها
181
بالا