آخرین ارسال‌ها

معرفی پروژه های تکمیلی

نقد و بررسی پروژهای کامل کاربران

Classical

موضوع‌ها
139
نوشته‌ها
939
موضوع‌ها
139
نوشته‌ها
939

Popجدید

موضوع‌ها
390
نوشته‌ها
2K
موضوع‌ها
390
نوشته‌ها
2K

Tranceجدید

موضوع‌ها
354
نوشته‌ها
2.1K
موضوع‌ها
354
نوشته‌ها
2.1K

Other Electronic

موضوع‌ها
178
نوشته‌ها
812
موضوع‌ها
178
نوشته‌ها
812

Rock

موضوع‌ها
72
نوشته‌ها
418
موضوع‌ها
72
نوشته‌ها
418

Fusion

موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
70
موضوع‌ها
13
نوشته‌ها
70

Folk

موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
3
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
3

Remixجدید

موضوع‌ها
179
نوشته‌ها
650
موضوع‌ها
179
نوشته‌ها
650

Houseجدید

پروژه های خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
موضوع‌ها
62
نوشته‌ها
335
موضوع‌ها
62
نوشته‌ها
335

پروژه های تایید شده ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
موضوع‌ها
33
نوشته‌ها
403
موضوع‌ها
33
نوشته‌ها
403

پروژه های تمرینی ( آرشیو )

بعد از انتقال مضوعات به بخش های مناسب این قسمت حذف خواهد شد
موضوع‌ها
28
نوشته‌ها
181
موضوع‌ها
28
نوشته‌ها
181
بالا