آخرین ارسال‌ها

معرفی پروژه های تمرینی

در این بخش ساخته های تمرینی و ناتمام قرار داده می شود

Classical

موضوع‌ها
31
نوشته‌ها
129
موضوع‌ها
31
نوشته‌ها
129

Popجدید

موضوع‌ها
138
نوشته‌ها
471
موضوع‌ها
138
نوشته‌ها
471

Trance

موضوع‌ها
104
نوشته‌ها
503
موضوع‌ها
104
نوشته‌ها
503

Other Electronic

موضوع‌ها
41
نوشته‌ها
166
موضوع‌ها
41
نوشته‌ها
166

Rock

موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
120
موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
120

Fusion

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Folk

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Remix

موضوع‌ها
22
نوشته‌ها
76
موضوع‌ها
22
نوشته‌ها
76

Cover

موضوع‌ها
38
نوشته‌ها
116
موضوع‌ها
38
نوشته‌ها
116

House

پروژه های تمرینی خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها
60
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها
60

خوانندگی

در این قسمت می توانید صدای خود را جهت نقد بررسی قرار دهید
موضوع‌ها
51
نوشته‌ها
134
موضوع‌ها
51
نوشته‌ها
134

نوازندگی

در این بخش می توانید نوازندگی تمیرینی خود را قرار دهید
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
8
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
8
بالا