آخرین ارسال‌ها

معرفی پروژه های تمرینی

در این بخش ساخته های تمرینی و ناتمام قرار داده می شود

Classical

موضوع‌ها
32
نوشته‌ها
131
موضوع‌ها
32
نوشته‌ها
131

Pop

موضوع‌ها
138
نوشته‌ها
472
موضوع‌ها
138
نوشته‌ها
472

Trance

موضوع‌ها
104
نوشته‌ها
506
موضوع‌ها
104
نوشته‌ها
506

Other Electronic

موضوع‌ها
41
نوشته‌ها
166
موضوع‌ها
41
نوشته‌ها
166

Rock

موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
120
موضوع‌ها
23
نوشته‌ها
120

Fusion

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Folk

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Remix

موضوع‌ها
22
نوشته‌ها
76
موضوع‌ها
22
نوشته‌ها
76

Cover

موضوع‌ها
40
نوشته‌ها
131
موضوع‌ها
40
نوشته‌ها
131

House

پروژه های تمرینی خود در سبک House را در این بخش قرار دهید
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها
60
موضوع‌ها
24
نوشته‌ها
60

خوانندگی

در این قسمت می توانید صدای خود را جهت نقد بررسی قرار دهید
موضوع‌ها
51
نوشته‌ها
134
موضوع‌ها
51
نوشته‌ها
134

نوازندگی

در این بخش می توانید نوازندگی تمیرینی خود را قرار دهید
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
8
موضوع‌ها
5
نوشته‌ها
8
بالا