آخرین ارسال‌ها

تئوری موسیقی تکمیلی

Rhythm ( ریتم )

موضوع‌ها
50
نوشته‌ها
468
موضوع‌ها
50
نوشته‌ها
468

Intervals ( فواصل )

موضوع‌ها
19
نوشته‌ها
157
موضوع‌ها
19
نوشته‌ها
157

Chords ( آکوردها )جدید

موضوع‌ها
83
نوشته‌ها
987
موضوع‌ها
83
نوشته‌ها
987

گام در موسیقیجدید

موضوع‌ها
88
نوشته‌ها
1K
موضوع‌ها
88
نوشته‌ها
1K

بیان و اختصارات در موسیقی

موضوع‌ها
19
نوشته‌ها
185
موضوع‌ها
19
نوشته‌ها
185
بالا