آخرین ارسال‌ها

الکترونیک ( Electronic )

گفتگو درباره سبک های موسیقی الکترونیک (بجز سبک ترنس )

House

گفتگو درباره سبک House
موضوع‌ها
11
نوشته‌ها
115
موضوع‌ها
11
نوشته‌ها
115

Eurodance

گفتگو درباره سبک Eurodance
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
24
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
24

Trip hop

گفتگو درباره سبک Trip hop
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
6
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
6

DnB

گفتگو درباره سبک DnB
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
9
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
9

Techno

گفتگو درباره سبک Techno
موضوع‌ها
7
نوشته‌ها
24
موضوع‌ها
7
نوشته‌ها
24

Rave

گفتگو درباره سبک Rave
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Jungle

گفتگو درباره سبک Jungle
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
2
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
2

New age

گفتگو درباره سبک New age
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
9
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
9

Industrial Electronic

گفتگو درباره سبک Industrial Electronic
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

Instrumental

گفتگو درباره سبک Instrumental
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
2
نوشته‌ها
5

Others

گفتگو درباره سبک های دیگر موسیقی الکترونیک
موضوع‌ها
14
نوشته‌ها
54
موضوع‌ها
14
نوشته‌ها
54
بالا