آخرین ارسال‌ها

سبک های موسیقی

در این تالار درباره سبک های مختلف موسیقی بحث و گفتگو می شود

جاز ( Jazz )

گفتگو درباره سبک موسیقی جاز
موضوع‌ها
16
نوشته‌ها
94
زیرمجموعه ها:
  1. Cool
  2. bigband
  3. Latin
  4. Others
موضوع‌ها
16
نوشته‌ها
94

راک ( Rock )

گفتگو درباره سبک موسیقی راک
موضوع‌ها
82
نوشته‌ها
1.1K
موضوع‌ها
82
نوشته‌ها
1.1K

کلاسیک ( Classical )جدید

گفتگو درباره سبک های موسیقی کلاسیک
موضوع‌ها
43
نوشته‌ها
164
زیرمجموعه ها:
  1. Baroque
  2. Classic
  3. Romantic
  4. Modern
  5. Other ages
موضوع‌ها
43
نوشته‌ها
164

ترنس ( Trance )

گفتگو درباره سبک های ترنس و زیر سبک های آن
موضوع‌ها
82
نوشته‌ها
800
موضوع‌ها
82
نوشته‌ها
800

الکترونیک ( Electronic )

گفتگو درباره سبک های موسیقی الکترونیک (بجز سبک ترنس )
موضوع‌ها
74
نوشته‌ها
390
موضوع‌ها
74
نوشته‌ها
390

موسیقی متن ( OST )

گفتگو درباره موسیقی متن
موضوع‌ها
46
نوشته‌ها
613
موضوع‌ها
46
نوشته‌ها
613
بالا