تالار سازها

در این بخش مطالب مربوط به ساز های مختلف ایران و جهان قرار داده می شود

پیانو جدید

بحث و گفتگو درباره پیانو
223
موضوع‌ها
2.6K
نوشته‌ها
223
موضوع‌ها
2.6K
نوشته‌ها

ویلن

بحث و گفتگو درباره ویلن
143
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها
143
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها

تار و سه تار جدید

بحث و گفتگو درباره تار و سه تار
91
موضوع‌ها
433
نوشته‌ها
91
موضوع‌ها
433
نوشته‌ها

درامز و پرکاشن

بحث و گفتگو درباره درامز و پرکاشن
64
موضوع‌ها
535
نوشته‌ها
64
موضوع‌ها
535
نوشته‌ها

سایر سازها

بحث و گفتگو درباره سایز سازها
162
موضوع‌ها
1K
نوشته‌ها
162
موضوع‌ها
1K
نوشته‌ها