تالار سازها

در این بخش مطالب مربوط به ساز های مختلف ایران و جهان قرار داده می شود

پیانو

بحث و گفتگو درباره پیانو
244
موضوع‌ها
2.7K
نوشته‌ها
244
موضوع‌ها
2.7K
نوشته‌ها

ویلن

بحث و گفتگو درباره ویلن
147
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها
147
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها

تار و سه تار جدید

بحث و گفتگو درباره تار و سه تار
91
موضوع‌ها
443
نوشته‌ها
91
موضوع‌ها
443
نوشته‌ها

درامز و پرکاشن

بحث و گفتگو درباره درامز و پرکاشن
64
موضوع‌ها
536
نوشته‌ها
64
موضوع‌ها
536
نوشته‌ها

سایر سازها

بحث و گفتگو درباره سایز سازها
168
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها
168
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها