تالار آماتور یا جعبه کمک های اولیه

از اینجا شروع کنیم : در این بخش مفاهیم اولیه مربوط به آهنگسازی و تئوری موسیقی توضیح داده می شود

مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی

در این قسمت به مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی می پردازیم
159
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها
159
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( سخت افزار )

گفتگو درباره سخت افزارهای موسیقی و آهنگسازی
66
موضوع‌ها
379
نوشته‌ها
66
موضوع‌ها
379
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( نرم افزار )

گفتگو درباره نرم افزارهای موسیقی و مفاهیم آهنگسازی
141
موضوع‌ها
1.2K
نوشته‌ها
141
موضوع‌ها
1.2K
نوشته‌ها