تالار آماتور یا جعبه کمک های اولیه

از اینجا شروع کنیم : در این بخش مفاهیم اولیه مربوط به آهنگسازی و تئوری موسیقی توضیح داده می شود

مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی

در این قسمت به مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی می پردازیم
152
موضوع‌ها
1.5K
نوشته‌ها
152
موضوع‌ها
1.5K
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( سخت افزار ) جدید

گفتگو درباره سخت افزارهای موسیقی و آهنگسازی
56
موضوع‌ها
342
نوشته‌ها
56
موضوع‌ها
342
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( نرم افزار ) جدید

گفتگو درباره نرم افزارهای موسیقی و مفاهیم آهنگسازی
129
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها
129
موضوع‌ها
1.1K
نوشته‌ها