تالار آماتور یا جعبه کمک های اولیه

از اینجا شروع کنیم : در این بخش مفاهیم اولیه مربوط به آهنگسازی و تئوری موسیقی توضیح داده می شود

مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی

در این قسمت به مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی می پردازیم
161
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها
161
موضوع‌ها
1.6K
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( سخت افزار ) جدید

گفتگو درباره سخت افزارهای موسیقی و آهنگسازی
67
موضوع‌ها
381
نوشته‌ها
67
موضوع‌ها
381
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( نرم افزار ) جدید

گفتگو درباره نرم افزارهای موسیقی و مفاهیم آهنگسازی
142
موضوع‌ها
1.2K
نوشته‌ها
142
موضوع‌ها
1.2K
نوشته‌ها