تالار آماتور یا جعبه کمک های اولیه

از اینجا شروع کنیم : در این بخش مفاهیم اولیه مربوط به آهنگسازی و تئوری موسیقی توضیح داده می شود

مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی جدید

در این قسمت به مفاهیم پایه صوت و تئوری موسیقی می پردازیم
158
موضوع‌ها
1.5K
نوشته‌ها
158
موضوع‌ها
1.5K
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( سخت افزار ) جدید

گفتگو درباره سخت افزارهای موسیقی و آهنگسازی
60
موضوع‌ها
351
نوشته‌ها
60
موضوع‌ها
351
نوشته‌ها

آشنایی با موسیقی و مفاهیم آهنگسازی ( نرم افزار ) جدید

گفتگو درباره نرم افزارهای موسیقی و مفاهیم آهنگسازی
138
موضوع‌ها
1.2K
نوشته‌ها
138
موضوع‌ها
1.2K
نوشته‌ها
  • Farhood