jim.root ‏5/8/15
آقا فرشاد این خوبه والله اقتصادی کار کرده.اگرمستند some kind of monster رو دیده باشید یه جاش یکی از تهیه کننده ها میگه که در این استودیو برای ضبط آلبوم st.anger گروه 600 عدد گیتار با خودش آورده.یک صحنه رو نشون داد robert trujillo برای اولین بار به استودیو میاد و وقتی وارد انبار باس ها شده بود از تعداد باس ها کف کرده بود.بعد دوست گلمون نشسته تو اتاقش با یه کارت صدا 300 تومنی افتخار میکنه که COVER از metallica میده بیرون.
F. METAL از این پست تشکر کرده است.