از مجموعه درحال انتشار

منتشر شده توسط تامران در بلاگ بلاگ های تامران. بازدیدها: 131

دردادگاه من وتو
اطاق مملواز عطرهماغوشی
بستری بهم ریخته ومشوش
لباسهایی که مزاحم بودند
روی زمین ولو
شهودم اینها
وحقانیت اثبات عشقم
بیاببین این حکم ماست
بی اتهام متهمیم
گنا مماچه بی گناه ست
مامجرمیم که باهمیم
تامران ۳۰/مرداد۹۴
ازمجموعه س سه دندانه من
برای ارسال نظر می بایست وارد سیستم شوید.