چگونه میتوانیم پس از پایان کار میکس، نتیجه ی کار خودمان را ارزیابی کنیم؟

The+Story+of+the+Focusrite+Studio+Console+-+Review.jpg

پس از پایان میکس نهایی، قطعه یا کل قطعات میکس شده را به مدت یک هفته فراموش کنید و به هیچیک از آنها گوش ندهید. پس از یک هفته استراحت شنوایی، میتوانید با یک هدفون تخصصی به سراغشان بروید و با چک کردن هشت مورد در 10 نمره، کار خودتان را ارزیابی کنید.1- حجم صدای ترَک ها (1 نمره)
حجم صدای ترَک ها (سازها) نسبت به هم چگونه است؟ آیا همدیگر را پوشش میدهند؟ آیا مزاحم شنیده شدنِ هم هستند؟ با توجه به نیاز سبک و فضای قطعه، کدام ساز حضور مشخص تری دارد؟

2- تعادل در پاسخ فرکانسی(1 نمره)
بدون استفاده از انالایزر، در وضعیت ساده ی شنیدن، کدام رِنج از پاسخ فرکانسی در کلّ قطعه، قوی تر و کدامیک ضعیف تر شنیده میشود؟ آیا بین رنج های Low، High، Mid و فواصل بین آنها تعادل برقرار است؟ عدم تعادل موجود آیا مربوط به کل اصوات است، یا مربوط یک ترکِ (سازِ) خاص؟

3- داینامیک (1 نمره)
آیا وقتی یک ساز (یا ارکستر) قدرت صدای خود را بالا میبرد، و یا ووکالیست صدای خود را بلند میکند، نسبت به زمانی که قدرت صدایشان آهسته بود، تفاوت حجمیِ قابل توجهی حس میشود؟

4- وضوح (1 نمره)
صدای کدام سازها وضوح کاملی دارد؟ کدام سازها مات شنیده میشوند؟ صدای کدام ساز(ها) وضوح بیش از حدی دارد؟

5- ویژگی استریو در ترَک ها (1 نمره)
بدون درنظر گرفتن پنینگ، صدایی که از هر تک ترَک شنیده میشود (مخصوصاً ووکال، کیک و بیس)، بطور نقطه ای (مونو) شنیده میشود یا پهن تر؟

6- تصویر
6-1- تعادل افقی در تصویر (1 نمره)
آیا حجم کلّی اصوات، در کانال چپ (یا راست) بیشتر از کانال دیگر شنیده میشود؟ آیا چیدمان سازها در سمت چپ و راست متقارن هستند؟ تقارن در چیدمان سازها بر حسب چه بوده؟ دو ساز هم خانواده؟ دو ساز ریتمی؟ دو ساز همرنگ یا هم رِنج؟
6-2- تعادل عمقی در تصویر (1 نمره)
پرسپکتیو اصوات در قطعه چگونه است؟ آیا محیط بزرگی را برای شنونده تصویر میکند؟ کدام اصوات (سازها) نزدیک به ما، کدام دور و کدام دورتر شنیده میشوند؟

7- افکت ها و اتومیشن (1 نمره)
آیا افکتهای بکار رفته با سبک و فضای قطعه همخوانی دارد؟ آیا شدت و شکل "ریورب" در سازها ارتباط متعادلی با هم دارند؟ آیا سرعت افکت "دیلی" با ریتم قطعه همخوانی دارد؟ آیا تغییرات در وضعیت افکت و یا حجم اصوات در میانه ی قطعه، قابل تشخیص است؟

8- همسویی کلی با ایده و محتوای آلبوم (2 نمره)
تمامی کارهایی که برای میکسِ قطعه انجام شده، آیا منطبق و همسو با محتوا، مفاهیم و ایده های قطعه یا آلبوم هست؟
اگر از 10 امتیاز، 7 و اعداد کمتر را گرفتید، شما میکسمن ناامید کننده ای هستید!
اگر از 10 امتیاز، 8 یا 9 امتیاز را صاحب شدید، شما امیدوار کننده هستید.
اگر کل 10 امتیاز را صاحب شدید، شما یک میکسمن واقعی هستید و در این آزمون قبول شدید!

اگر شخص وسواسی هستید، استراحت های یک هفته ای و چِک های مکرر و مجدد، هرگز پایانی نخواهد داشت و شاید تا 10 سال بعد هم ادامه دهید! اما پروداکشن سیستماتیک چنین اجازه ای را به شما نخواهد داد.
همانطور که میبینیم، این چِک فقط با راهبری گوش انجام میشود. همان گوشی که مخاطبین غیر متخصص هم دارند و اگر نقص و کمبودی وجود داشته باشد، متوجه خواهند شد. با این تفاوت که این شما هستید که علت نقص را میداند.
شما حتی میتوانید میکس های دیگران را با این چِک هشتگانه ارزیابی کنید.

بحث و تبادل نظر

فرهود