piano.png
2. آموزش های غیر سنتی
گزینه دیگر اینست که برای آموختن، به سراغ معلمان پیانوی غیر سنتی برویم. این آموزگاران و روش هایشان، به آموزش بدون الفبای موسیقی تمایل دارند، و یا حداقل نت خوانی را مرکز آموزش هایشان قرار نمیدهند. آنها به بدیهه نوازی، شاید به روش "بزن و برو جلو" آموزش می دهند یعنی آهنگ ها را به صورت کلید هایی برای فشردن و کشف کردن میبینند که با برخی از آکورد های اولیه ترکیب شده است که به هنرجویان این امکان را میدهد تا خودشان آنها را جفت و جور کنند و با آمیختن احساس، بنوازند. یا قطعاتی را از طریق به ذهن سپردن و تکرار می آموزند، همچنین از طریق مدل سازی، مانند روش سوزوکی، و یا شکل هایی از نت خوانی متناوب مانند استفاده از رنگ ها، اعداد، و یا حروف الفبا یاد بگیرند.

از آنجایی که این روش های متداول به طور گسترده رایج نیستند و یا مقدماتی هستند، آهنگ های موجود در آن فرمت اغلب محدود می شوند ( مانند مل بی (متد معروف آموزش گیتار و پیانو- مترجم)). بسته به شیوه ی آموزش معلم (اغلب به دلیل انگیزه ای که به خاطر «روش جدید» پیدا کرده است)، این روش ها می تواند به ایجاد موسیقی واقعی منجر شود، اما محدودیت های بزرگی در این روش وجود دارد. در حالی که نگرانی هایی درمورد آغاز یادگیری موسیقی با نت خوانی وجود دارد و ممکنست به تجربه ی ناامید کننده ای تبدیل شود که می تواند علاقه به موسیقی را از بین ببرد؛ اما ما می دانیم که با تمام دشواری هایش، تنها راه یادگیری کامل سواد موسیقی است. حذف کردن سواد موسیقی از معادله، در نهایت به شدت برای نوازنده های مشتاق محدودیت ایجاد میکند و می تواند بدون توجه به دستاوردهایشان، در تمام عمر برایشان منبع شرمساری باشد.

به لحاظ فلسفی، متد "سوزوکی" طراحی شده است تا هنرآموزان بتوانند ابتدا بنوازند و سپس بخوانند. به عبارت دیگر تمرکز، در ابتدا بر شنیدن و نواختن موسیقی قبل از یادگیری خواندن آن است. بنابراین در نهایت نیاز به یادگیری نحوه خواندن موسیقی سنتی وجود دارد، همانطور که در نهایت یاد می گیریم چگونه کلمات را در یک کتاب بخوانیم، اما برای شروع کودکان و علاقه مند کردن آنها به موسیقی، در ابتدا با گوش کردن، آموزش میبینند.

مشکل اینست که عبور از مرحله ی آغاز خواندن نت ها در متد سوزوکی چندان هم آسان نیست، به ویژه برای پیانو، که همزمان با ملودی، شامل هارمونی نیز هست. (ویولن یک خط نت دارد و ترتیب آن مانند زبان است، پیانو همزمان هارمونی را هم به طور موازی با ملودی مینوازد، بنابراین، خواندنش به سادگی میسر نیست و پیچیده تر است).

هنر آموزان این متدهای غیر سنتی ممکنست تکنیک و حافظه ی خوبی داشته باشند، یا یاد بگیرند چگونه از طریق شنیدن ساز بزنند و بدیهه نوازی کنند، اما اغلب در مقابل نت های موسیقی درمانده هستند و چیزی از کارهای موسیقی دانان بزرگ قبل از خود یا موسیقی دانان اطراف خود نمیدانند. با این حال، هنر آموزان تمایل دارند راهی سریعتر برای رسیدن به موفقیت اولیه و موسیقی واقعی پیدا کنند و ممکن است باقی عمر خود را در همین مسیر باقی بمانند، حتی اگر این روش، "زبان موسیقی" و سواد آنها را محدود کند.

در حقیقت، موضوع اینست که باید تنها یک ملودی ساده و برخی از آکورد ها را انتخاب کنید، چون اکثر هنر آموزان این روش، هرگز نمی توانند یک پرلود شوپن را با گوش یاد بگیرند یا حتی یک سروده چهار بخشی را به خاطر بسپرند، و به همین ترتیب آنها در آنچه که می توانند بشنوند، باقی می مانند. اینکه نواختن با کمک گوش برای بسیاری از ما جذاب است، شبیه سنت شفاهی در برخی از قبایل آفریقایی است که یک داستان گو دارند که داستان های طولانی و تاریخی مردم خود را به ذهن می سپارد، اما هرگز قادر به خواندن و نوشتن نیست و نمیتواند با توانایی خواندن و نوشتن رقابت کند. این دقیقا همان موسیقی است. این افراد هر چقدر هم با استعداد باشند، تنها عده ی نادری از آنها میتوانند واقعا تاثیر گذار باشند یا بتوانند قطعه ای را (منهای قطعات پیچیده) که از روی نت نواخته شده عینا تکرار کنند. بعنوان مثال، هنرجویان متد سوزوکی را میتوان مثال زد که مدتهای مدیدی با این روش، به ویژه در ارتباط با پیانو پیش گرفته بودند. گرچه آنها به نوعی اصلاحاتی هم در این روش انجام داده بودند (با رویکرد بیشتری به روش سنتیِ نت خوانی).

نتیجه گیری روشهای غیر سنتی

مزایا: اثرات متقابل انسانی، دوری از تعصبات سنتی، نوآورانه یا لااقل بدیع، تمرکز بر ساخت موسیقی به جای رمزگشایی از نت ها. این روش می تواند منجر به عشق مادام العمر به موسیقی می شود (چون به نفس ساختن موسیقی نزدیکتر و ملموس تر است).
معایب: دشواری یا حتی غیر ممکن بودن یادگیری موسیقی کلاسیک و یا نوشتن نت، محدود کردن ذهن کودکان در مواجهه با تفکرات بزرگتر موسیقی و مطالعه موسیقی عمیق تر. همچنان گران است، مخصوصا برای چندین کودک. تمرین دوباره خارج از کنترل معلم است و بنابراین تا کلاس درس بعدی، هیچ بازخوردی وجود ندارد. با اینکه "یادگیری حسی" روش معتبری است، یادگیری نواختن از طریق شنیدن، برای درک نحوه خواندن موسیقی، کمکی به کسی نمیکند.