languagepoetry.jpg

بخشی از ادبیات هر زبانی را، اشعار و ترانه های کودکانه تشکیل میدهند. اشعاری که به بیان مفاهیم ساده میپردازند و ترانه هایی که با ریتم یا الگوهای تکرار شونده ی خاصی اجرا میشوند.
کودکان غالبا توجه خاصی به لغات ریتمیک، که همراه با آهنگ خوانده میشوند، نشان میدهند. این شیوه در یادگیری تلفظ صحیح واژه ها، و کشف آواهای زبان، به آنان کمک میکند و آنها را قادر میسازد تا از طریق خواندن و سرودن شعر، به بیان و درک احساسات خود بپردازند.

ترانه های کودکان میتوانند به آموزش اعداد، الفبا یا آشنا کردن کودکان با انواع مشاغل و... بپردازند.
ممکنست روایتگر داستانی باشند.
برخی از اشعار کودکانه نیز، برگرفته از قصه های قدیمی و قومی هستند.
موسیقی کودکانه، باید خود را با حواس پنجگانه ی کودک، درگیر نماید و تخیل آنها را به حرکت درآورد. ترانه هایی که برای کودکان سروده میشوند، باید آسان و رنگارنگ باشند.

Singen-mit-Kindern.jpg

در ادامه، به 10 موردی که هنگام تولید موسیقی برای کودکان، لازمست به یاد داشته باشید؛ اشاره خواهیم کرد:
1- محدوده صدای کودک و فواصل ملودیک:
هنگام نوشتن موسیقی برای کودکان، باید به یاد داشته باشید که محدوده ی صدای طبیعی یک کودک، از دو تا سل میانی است ( پنجم کامل بالارونده). هنگامی که کودک از پیش دبستانی، وارد سالهای ابتدایی مدرسه میشود، این فاصله تا چند نت افزایش می یابد.
به علاوه، فواصل ملودیک باید مناسب با مخاطب، انتخاب شود. مثلا اینکه حرکت ملودی، به صورت پله ای صورت میگیرد یا جهشی؟ آیا فواصل برای خواندن کودک -مثل سوم کوچک- طبیعی هستند یا یک فاصله ی غیر طبیعی، مثل چهارم افزوده؟ البته چهارم افزوده هم میتواند در آهنگ قرار بگیرد اما به شرط آنکه درمورد به چالش کشیدن کودک، با اندیشه عمل کنیم و باقی فواصل ملودیک، به محض امکان، در دسترس باشند.

Toddler-play.jpg

2- تمپو (ضربآهنگ) :
ضربان قلب یک کودک در هنگام استراحت، از ضربان قلب یک بزرگسال سریعتر است. (میزان نرمال برای بزرگسالان 70 تا 90 و برای کودکان 90 تا 120 است) بنابراین آهنگی که به نظر یک بزرگسال، تمپوی بالایی دارد، ممکنست از نظر کودکان معمولی به نظر برسد. نکته ی مهم اینست که توجه کنیم موسیقی برای کدام رده ی سنی تهیه میشود.
3- تناسب آهنگ با توانایی های سنی:
کودک پنج ساله مفهوم تقابل را میداند و میتواند با قافیه شعر بخواند. کودکان دوساله عموما قادر به این کار نیستند اما دوست دارند آهنگ ها را با حرکات انگشت هایشان بخوانند یا دنبال کنند.
دقت کنید که مخاطبان خود را با دادن فرصت مشارکت فعال، درگیر کنید و به چالش بکشید تا از سطح درک و پیشرفت آنها، آگاه شوید.

4- زبان:
آیا کلمات به کار رفته، با رده ی سنی کودکان، متناسبند؟

5- محتوا:
آیا داستان برای کودک، پیام مثبتی دارد یا بدون مفهومست (که البته هردو در موسیقی کودک، جایگاه خود را دارند). هنگامی که شعر، دارای پیام با ارزشیست، باید توجه داشت که چگونه بیان میشود و چگونه بر آن تاکید میشود.

6- مشارکت فعال:
موسیقی کودکان، تماما حول محور درگیر کردن و مشارکت فعال کودکان، از ابتدا تا انتها شکل میگیرد. آیا در خلال کار، بخش هایی برای خواندن و اجرای حرکات کودکان در نظر گرفته شده؟ قصد دارید چگونه آنها را به طریقی معنا دار، درگیر و در ارتباط با آهنگ؛ نگه دارید؟

7- استاندارد های کیفی:
آهنگی که برای کودکان ساخته میشود، باید همان کیفیتی را داشته باشد که در ژانر های دیگر انتظار میرود.

8- کیفیت ضبط:
به شنونده های خود، همان کیفیتی را ارائه دهید که خود شما از هنرمند محبوبتان انتظار دارید.

9- تنظیم:
آهنگ شما ساخته شده؟ قطعه ی شما دارای فراز و فرود هست؟ چینش سازها مناسب و جذاب هست؟ سورپرایزی برای جلب توجه دارید؟ لحظات به یاد ماندنی موسیقی، کدامها هستند؟

10- تنوع در استایل ها:
از لحاظ انتخاب استایل، دنیا به کام سازندگان موسیقی کودکان است؛ چرا که میتوانید در هر سبکی که برای آهنگ شما مناسب تر است، کار کنید. درمورد محصول موسیقی تولید شده برای کودکان، داشتن استایل پاپ، راک، سوینگ، فالک و... اصلا غیرمعمول نیست. سبک ها را امتحان کنید. بچه ها دوست خواهند داشت.

با تشکر از استاد @Farhood گرامی، بابت ویرایش
منابع: