کازو یک ساز موسیقی است که به صدای ورودی توسط انسان، خاصیتی ارتعاشی اضافه میکند.
این ساز نوعی میرلیتون است که خود یک ممبرانوفون میباشد. یکی از انواع سازهایی که صدای نوازنده را به وسیله ی یک غشای ارتعاشی، تحریف میکند.

نوازنده ی کازو، به جای دمیدن، زمزمه میکند و فشار هوای در حال نوسان، غشای کازو را به حرکت در می آورد. صدای حاصل؛ در زیر و بمی و بلندیِ صدا، با صدای زمزمه ی نوازنده تفاوت دارد.
نوازنده میتواند به وسیله ی بیان سیلاب های خاص، مانند دوو، هوو، ررر یا بررر صداهای متفاوتی تولید کند.

بعضی مردم تصور میکنند صدای کازو، همانند برخی سازهای بادی چوبی، حاصل ارتعاش زبانه ی چوبی (قمیش) است اما غشای کازو معمولا از کاغذ مومی ساخته میشود.


با تشکر از @Farhood گرامی بابت ویرایش

منبع:
Kazoo - Wikipedia

220px-Kazoo.jpg

(مقایسه ی کازوی فلزی با سکه یک یورویی )

Flûte_a_l'_agnon1.jpg

(تصویر میرلیتون )