beatboxing.jpg

استایلی از وکال ریتمیک با استفاده از بدن انسان است، که صدای پرکاشن ها را شبیه سازی میکند. این تکنیک سالها در گروههای اکاپلا استفاده شده است، اما امروز شاید بیشتر به موسیقی هیپ هاپ مرتبط باشد.

عناصر وکال در بیت باکسینگ، بر پایه ی ایجاد صدای محکم حروف صامت و واریاسیون های آنها است. برای مثال "باه"، "چا" و "کا" حروف پر کاربردی هستند که بیش از آنکه به زبان آورده شوند؛ زمزمه میشوند. به علاوه، بیت باکسرها، صداهایی که از کوبیدن به قفسه سینه، ضربه زدن به گونه ها و کف زدن ایجاد میشوند را هم، به اجراهای ریتمیک خود می افزایند.
با توجه به اینکه بیت باکسینگ، از اجراهای زنده ریشه گرفته است، بخش مهمی از هر اجرا، استفاده ی ماهرانه از میکروفون است. اجرا کنندگان با مهارت، به اصطلاح روی میکروفون "کار می کنند"، در واقع برای تاکید بر صداها، میکروفون را به سمت خود حرکت داده یا از خود دور مینمایند. آنها غالباً با حلقه کردن دست بشکل قیفی بر ورودی میکروفون، و نیز با استفاده از اصل "مجاورت" در میکروفون، به تقویت رِنج پایین (بم) صدا میپردازند.

عصر سمپلینگ، به بیت باکسینگ، حیات جدیدی بخشیده است، زیرا هنرمندان می توانند صداهای خود را در یک سمپلر یا برنامه نرم افزاری بارگذاری کرده و آنها را به سادگی با یک کیبورد، پخش کنند و به راحتی لوپ های خود را بسازند.

با تشکر از @Farhood گرامی بابت ویرایش.

منبع:
What is "Beatboxing - inSync"? | Sweetwater